Pranostiky na mesiac November

Ľudové úslovia založené na pozorovaní a životných skúsenostiach obsahujúce najčastejšie predpoveď počasia, úrody a iných prírodných udalostí.

Dátum Pranostika
2.November Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu.
2.November Keď na deň Všechsvätých prinesie zimu, tak Martin /11.11/ prinesie leto.
3.November Na svätého Huberta ide teplo do čerta.
11.November Na Martina medveď líha.
11.November Na svätého Martina drž sa, synku, komína.
11.November Sv. Martin chodí na bielom koni.
11.November Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmly), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.
11.November Svieti-li na Martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená.
11.November Martinský sneh je planý na oziminy.
11.November Martin už na sivkovi prijazdí.
11.November Marcin jak nebude na Šechsvatých moci, tak príde dozaista na Marcina v noci.
11.November Keď padá na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni.
11.November Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí drahotu.
11.November Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú zimu.
11.November Dážď martinský znamená mráz a suchotu.
11.November Akže je Martin mračný vo dne i v noci, ľavná zima i na Vyšnej Boci.
11.November Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu honí.
16.November Na svatého Otomara neuvidíš komára.
21.November Obetovanie Panny Márie ohlasuje zimu.
23.November Kliment obľubuje zimu, ktorú svätý Peter zakončuje.
25.November Sneh na Katarínu predpovedá veľké obilie.
25.November Na svätú Katarínu sneh už klope na oblok.
25.November Na svätú Katarínu schovajme sa pod perinu.
25.November Na Katrenu teplo, to nedobre býva, potom o Jozefe sneh pole prikrýva.
25.November Na Katrenu hladká, na Vianoce blatká.
25.November Katarína na ľade, Vianoce na blate.
25.November Katarína na ľade, svätý Štefan na blate.
25.November Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.
25.November Katarína keď je v blate, Kračun (Vianoce, Štedrý deň) bude stáť na ľade.
25.November Aký je deň Kataríny, taký je január, aký je deň po Kataríne, taký má byť február.
29.November Na Saturnina skučí meluzína.
30.November Na Ondreja ide orať len krivý gazda.
30.November Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk.
30.November Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.
30.November Na svätého Ondreje ešte sa nám ohreje.
30.November Sneh Ondrejový žitu nehoví.
30.November Keď svätý Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikuláš ho pochváli.
30.November Keď svätý Ondrej na plot mráz posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.
30.November Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
30.November Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok.
30.November Aký Ondrej, takí všetci.
30.November Biely Ondrej, zlý rok.
30.November Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky bude pekne.
30.November Keď ondrejský sneh pustí, to všetky pustia.
November Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda.
November Keď začiatkom novembra sneží, máva ten sneh výšku veží.
November Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá úroda.
November Aký je november, taký bude nasledujúci máj.
November Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok.
November Ak v novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata.
November Ak nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden cez celú zimu.
November Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.
November Aký november, taký budúci marec.
November Novembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lepšie hnojí ako hnoj.