Pranostiky na mesiac Máj

Ľudové úslovia založené na pozorovaní a životných skúsenostiach obsahujúce najčastejšie predpoveď počasia, úrody a iných prírodných udalostí.

Dátum Pranostika
1.Máj Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne.
1.Máj Dážď na prvého mája - úrodný rok.
1.Máj Na Jakuba, Filipa zelená sa každá lipa.
4.Máj Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk.
4.Máj Svätý Florián úrodu nám chráň.
7.Máj Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud.
12.Máj Traja ľadoví muži a Žofia je ich kuchárka.
12.Máj Pankrác, Servác, Bonifác - zamrznutí svätí, Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie.
12.Máj Pán Serboni /začiatky vlastných mien: Pan-krác,Ser-vác a Boni-fác/ páli stromy.
12.Máj Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli.
12.Máj Jasnými dni Pankráca a Urbana bude oberačka viníc požehnaná.
12.Máj Gazda čaká na prejdenie troch zmrzliakov.
12.Máj Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam.
13.Máj Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.
15.Máj Svätá Žofia víno vypíja.
15.Máj Svätá Žofia stromy rozvíja.
15.Máj Svätá Žofia ľan rozsieva.
15.Máj Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.
19.Máj Jestli Peter prinesie mráz, mrzne ešte v tomto roku štrnásťkrát zas.
19.Máj Gertrúda je už záhradníčkou.
19.Máj Do Petra /Peter Celestín, pápež/ neni tepla, a po Petre už je po teple.
19.Máj Ak mrzne na Gertrúdu, bude mrznúť celý mesiac.
23.Máj Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.
25.Máj Po svätom Urbanu mráz neškodí mrazu.
25.Máj Sioče /siatie/ na Urbana, to plane /zlé/ prže furmana.
25.Máj Štedrý hráč, milostivý zlodej, Urbanov ovos, Havlovo žito - zriedka býva z toho čo dobrého.
25.Máj Urban ešte niekedy bradou pokýva.
25.Máj Urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
25.Máj Urban z peci zlezie.
25.Máj Po jasnom Urbane, keď je dážď na Víta, hojnou žatvou tento rok ku nám zavíta.
25.Máj Na Urbanov ovos do stodoly nevoz.
25.Máj Na Urbanov deň utekaj siať len.
25.Máj Ako je na Urbana, taká bude jeseň.
25.Máj Dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo.
25.Máj Jasné slnce na Urbana hojnosť dobrého vína znamená.
25.Máj Jesli je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná.
25.Máj Keď na Urbana dišč, to žaludz hrobačna /červivé žalude/.
25.Máj Keď sa Urban smeje, hrozno plače /šťavnaté hrozno/.
Máj Májové blato - pre hospodára zlato.
Máj Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.
Máj Májový dážď padá - zlato padá.
Máj Májový dážď viac stojí ako Viedeň.
Máj Studený máj, v stodole raj.
Máj Studený marec, mokrý máj - bude humno ako raj.
Máj Suchý marec, mokrý máj - bude žito ako háj.
Máj V máji, aby palica pastierom neobschla.
Máj V máji chladno - bude vína na dno.
Máj V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena.
Máj V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
Máj V mesiaci máji padajú najväčšie rosy.
Máj Májová tráva moc úžitku dáva.
Máj Májová kvapka za dukát stojí.
Máj Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom.
Máj Ak padá sneh v máji, bude hojne trávy.
Máj Čo boh v máji daje, človek nech nekľaje.
Máj Chladný máj - pre ovocie raj.
Máj Chladný máj, jahody zrelé na Turíce, jasný Urban vínom naplní pivnice.
Máj Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.
Máj Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu zbožím a stohy senom.
Máj Keď je teplé, jasné nebo na Vstúpenie, sľubuje vinárom veľké potešenie.
Máj Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené, rosnaté, taký by mal byť celý máj.
Máj Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši.
Máj Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.
Máj Máj, chleba daj!
Máj Za mokrým májom ide suchý jún, za suchým májom ide mokrý jún.