Pranostiky na mesiac Júl

Ľudové úslovia založené na pozorovaní a životných skúsenostiach obsahujúce najčastejšie predpoveď počasia, úrody a iných prírodných udalostí.

Dátum Pranostika
2.Júl Keď dážď padá na Navštívenie Panny Márie, potom prší počas celých dní.
2.Júl Okolo druhého dňa červenca veje polnočný vietor osem dní.
2.Júl Navštívenie Panny Márie čisté prináša ovocie isté.
2.Júl Keď prší na Počatie Panny Márie, tak bude pršať štyridsať dní.
2.Júl Keď na Navštívenie Panny Márie prší, vtedy hrste vyrastajú.
4.Júl Keď prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa.
4.Júl Na Prokopa plná priekopa.
4.Júl Svätý Prokop koreň podkop.
4.Júl Svätý Prokop prosí, nech slniečko svieti.
4.Júl Svätý Prokop seje huby.
5.Júl Na Cyrila a Metode mnohý hospodár sa smeje.
8.Júl Do svätého Kiliána koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane.
8.Júl Keď na Kiliána prší, bude žito chudobné.
10.Júl Keď na Sedem spáčov /tiež deň Siedmich bratov/ prší, potom za sedem týždňov prší.
13.Júl Prvý dážď na Margitu potrvá štrnásť dní.
13.Júl Svätá Margita hodí srpy do žita.
13.Júl Svätá Margita velí: Ľudia okopávajte zelí!
13.Júl Svätá Margita volá žencov do žita.
13.Júl Svätá Margita vopchá kosák do žita.
13.Júl Zaplače-li Margita, bude dažďov do sýta.
13.Júl Margita, čo si muchy splodila!
13.Júl Margita trhá prvé hrušky - margitky.
13.Júl Margita tančí s ľanom.
13.Júl Margita sype muchy za humná.
13.Júl Margita muchám vrece rozväzuje.
13.Júl Keď na Margitu prší, nebude hrozna.
13.Júl Dážď na Margitu neosoží senu.
13.Júl Čakaj z hrozna dobrý ocot miesto vína, ak len o Markéte zakvitať počína.
13.Júl Ak pričasto prší o Markéte, bude z toho škodu mať pohánka v kvete.
15.Júl Rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky.
15.Júl Na deň Rozoslania apoštolov poprcháva, to Magdaléna /22.7/ svojho pána
15.Júl Ak prší na deň Rozoslania apoštolov, bude drahota.
20.Júl Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.
22.Júl Pamätaj si gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená.
22.Júl Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole.
22.Júl Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhradách istá.
22.Júl Magdaléna rada plače.
22.Júl Ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy.
25.Júl Na Jakuba keď prší, dobre krumple /kromple, zemiaky/ sa viažu.
25.Júl Na Jakuba lietajú škovránky do výšky, po Jakube spievajú hocikde na hrude.
25.Júl O svätom Jakube daj už pokoj hube.
25.Júl Od Jakuba do Hany nik nevidel letieť vrany.
25.Júl Okolo Jakuba často manna padá, po lipovom kvete tú si včela hľadá.
25.Júl Včely lietajú len do Jakuba do hôr.
25.Júl Koľko mračien na Jakuba, toľko sňahu v zime.
25.Júl Keď na Jakuba slnce a dažde sú pospolu, hojne naplníš svoju stodolu.
25.Júl Jestliže dážď prší o svätom Jakube, málo vám slaniny narastie na dube.
25.Júl Ak bude slnce na deň Jakuba, na tuhú zimu bude žaloba.
25.Júl Ak je teplý svätý Jakub - studené sú Vianoce.
25.Júl Ak je za tri dni pred Jakubom pekne, bude to žitu prospešné.
25.Júl Aký je čas na Jakuba popoludní, taký by mal byť po Vianociach.
25.Júl Čo do Jakuba odkvitne, to do Havla dozreje.
25.Júl Jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom.
26.Júl Svätá Anna žito žala.
26.Júl Sv. Anna - chladno z rána.
26.Júl O sv. Anne žitečka sa nažne.
26.Júl Keď na svätú Annu prší, mokro sa do stodoly nosí.
26.Júl Keď na deň svätej Anny prší, bývajú lieskovce červivé.
26.Júl Anna už nepečie.
26.Júl Ak je pred Annou pekne, je po Anne mrzko.
28.Júl Dážď na deň Ignáca /Inocenca, pápeža/ znamená lahodnú zimu.
Júl Chladný júl celé leto ochladí.
Júl V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa.