Pranostiky na mesiac Január

Ľudové úslovia založené na pozorovaní a životných skúsenostiach obsahujúce najčastejšie predpoveď počasia, úrody a iných prírodných udalostí.

Dátum Pranostika
1.Január Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.
1.Január Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak pripadne na pondelok, veští to ostrú zimu.
1.Január Aký je deň Nového roka, taký bude celý rok.
1.Január Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok.
1.Január Na Nový rok blato, na Veľkú noc sneh.
2.Január Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.
4.Január Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
6.Január Trojkráľovú zimu vlk nezožerie.
6.Január Ak je na Tri krále jasno, zdarí sa pšenica.
6.Január Na Tri krále mnoho hviezd - mnoho zemiakov.
11.Január Na svätého Hygina sa začína pravá zima.
16.Január Na svätého Marcela zima lezie do tela.
20.Január Fabiánskej zimy boja sa cigáni.
21.Január Aké je na Vincenta počasie, také má byť počas celého leta.
21.Január Ak si na Vincenta komár poletuje, statok aj slamenú strechu spotrebuje.
21.Január Na Vincenta keď sa vták napije vody, tak na druhý deň zamrzne na lecení (v letku).
21.Január Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje.
25.Január Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný.
25.Január Ak do svätého Pavla zima dobre vláda, až svätý Jozef oteplie marec /19.3/.
25.Január Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce, a keď na Hromnice /2.2/, ešte aj onuce.
25.Január Na svätého Pavla medveď sa na druhý bok obráti.
25.Január Obrátenie Pavla, pol ovčej zimy.
25.Január Pavla obrátenie, zimy obrátenie.
25.Január Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.
29.Január Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
Január Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Január Keď je začiatok a koniec januára pekný, bude úrodný rok.
Január Keď je v januári teplo, siaha bieda až na dno.
Január Keď je v januári pekne, je pekné leto.
Január Keď je v januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Január Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
Január Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba, ale málo vína.
Január Keď v mesiaci februári a januári mnoho snehu, býva marec suchý.
Január Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
Január Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji.
Január Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
Január V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
Január V januári veľa dažďa, ale snehu málo, záhradám i poliam vždycky škodievalo.
Január Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Január Keď je január biely, november je zelený.
Január Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
Január Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Január Biely január, zelený máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore.
Január Čo január zazelená, to máj spáli.
Január Čo január zmeškal, február doháňa.
Január Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
Január Január studený, marec teplý.
Január Januárové dažde, siatinám nešťastie.
Január Jesli vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
Január Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
Január Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Január Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Január Ak je januára jasno, bude veľa ovocia.